İthalat Gümrük Hizmetleri, bir ülkeye mal getirirken gümrük işlemlerini düzenlemek ve izlemek için sunulan hizmetlerdir. İthalat işlemleri, yurtdışından mal almak isteyen bir şirket veya kişi için oldukça karmaşık olabilir ve bu nedenle profesyonel gümrük hizmet sağlayıcılarına ihtiyaç duyulabilir. "Logisan Lojistik" gibi bir firma, müşterilerine bu tür hizmetler sunabilir.

Gümrük Beyannamesi Düzenleme: İthalat işlemleri için gerekli olan gümrük beyannamelerinin düzenlenmesi ve gümrük işlemlerinin başlatılması.

Gümrük Tarife Hesaplamaları: İthal edilen ürünlerin gümrük vergileri ve tarifeleri konusunda hesaplamaların yapılması ve uygun vergilerin ödenmesi.

Gümrük Dokümantasyonu: İthalat işlemi için gereken tüm belgelerin hazırlanması ve düzenlenmesi, örneğin fatura, paketleme listesi, menşe belgesi vb.

Gümrük İzni ve İşlemleri: İthalat işlemi için gereken gümrük izinlerinin alınması ve gerekli gümrük işlemlerinin yürütülmesi.

Taşıma ve Lojistik Düzenlemeleri: İthal edilen ürünlerin taşıma ve lojistik düzenlemelerinin yapılması, taşıma araçlarının ayarlanması ve nakliye süreçlerinin izlenmesi.

İthalat Belgesi Hazırlığı: Ülkeye giren malzemenin yasal olarak ithal edilebilmesi için gerekli olan ithalat belgelerinin hazırlanması, örneğin taşıma belgesi, sigorta poliçesi, konşimento vb.

Gümrük Muafiyetleri ve Teşvikler: İthalat işlemi sırasında mevcut olan gümrük muafiyetleri veya teşviklerden yararlanma konusunda danışmanlık.

İthalat Gümrük İşlemlerinde Neler Yapıyoruz?

- İthal edilecek eşya ile ilgili olarak mevzuat çalışmasının yapılması,

- Lojistik işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,

- Nakliye firmasından eşyanın varışı ve evrak bilgilerinin takibi,

- Vesaiklerin alınması (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması,

- Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,

- Ordinonun alınması,

- Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,

- Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi

- Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,

- Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

- İlgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,

- Gümrükleme işlemi biten malların firmaya teslimi,

- Maliyet hesaplaması

- Elektronik Arşivleme

- Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

Logisan Lojistik veya benzeri bir lojistik firması, müşterilerine bu tür hizmetleri sunarak ithalat işlemlerini daha düzenli ve sorunsuz hale getirebilir. Ancak, firmanın sunduğu özel hizmetler ve detaylar hakkında daha fazla bilgi almak için Logisan Lojistik ile doğrudan iletişime geçmeniz gerekecektir.