İhracat Gümrük Hizmetleri, bir ülkeden diğerine mal gönderirken, gümrük işlemlerini düzenlemek ve takip etmek için sağlanan hizmetleri ifade eder. İhracat, bir ülkenin ürünlerini yurtdışına satmak istediği durumda, bu ürünlerin gümrük prosedürlerine uygun bir şekilde ihraç edilmesi gerekmektedir. İhracat Gümrük Hizmetleri, bu sürecin sorunsuz ve yasal bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

Gümrük Beyannamesi Düzenleme: İhracat işlemleri için gerekli olan gümrük beyannamelerinin düzenlenmesi ve gümrük işlemlerinin başlatılması.

Gümrük Dokümantasyonu: İhracat işlemi için gereken tüm belgelerin hazırlanması ve düzenlenmesi, örneğin fatura, paketleme listesi, menşe belgesi vb.

Gümrük Tarife Hesaplamaları: İhracat ürünlerinin gümrük vergileri ve tarifeleri konusunda hesaplamaların yapılması ve uygun vergilerin ödenmesi.

Gümrük İzni ve İşlemleri: İhracat işlemi için gerekli olan gümrük izinlerinin alınması ve gerekli gümrük işlemlerinin yürütülmesi.

Taşıma ve Lojistik Düzenlemeleri: İhracat ürünlerinin taşıma ve lojistik düzenlemelerinin yapılması, taşıma araçlarının ayarlanması ve nakliye süreçlerinin izlenmesi.

İhracat Belgesi Hazırlığı: Ülke sınırlarını aşan malzemenin yasal olarak ihraç edilebilmesi için gerekli olan ihracat belgelerinin hazırlanması, örneğin taşıma belgesi, sigorta poliçesi, konşimento vb.

İhracat Gümrük İşlemlerinde Neler Yapıyoruz?

- İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması.

- Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.

- İhraç Faturanın düzenlenmesi, Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.

- Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 Menşe Şahadetnamesi, Ticaret Odası tasdikleri, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.

- Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.

- Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.

- Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.

- Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

- Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.

- Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

- İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmalarının yapılması.

- Serbest Bölge İşlemleri.

- Dahilde İşleme İzin Belgesi.

- Hariçte İşleme İzin Belgesi.

- Fuar Eşyası.

- Mahrace İade.

- Posta Gümrük İşlemleri.

- Elektronik Arşiv.

Logisan Lojistik veya benzeri bir lojistik firması, bu tür hizmetleri sunarak müşterilerinin ihracat işlemlerini kolaylaştırabilir ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir. Ancak, detaylı bilgi ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için Logisan Lojistik ile doğrudan iletişime geçmeniz gerekecektir.